صفحات آفلاین

Sample Imageصفحات آفلاین صفحات آماده ای هستند که به شما امکان می دهد در زمان طراحی و ویرایش قالب از آن به عنوان صفحه ی اصلی سایت استفاده نمایید .

در این صورت بازدید کنندگان با مراجعه به سایت شما با این صفحه روبه رو می شوند و از زمان دقیق راه اندازی سایت شما مطلع می شوند .

همچنین از طریق آدرس ایمیل موجود در صفحه ی مذکور می توانند با شما در تماس باشند .